نگار جهانشاهی - صفحه رسمی دی جی نگار - دانلود آهنگ های دی جی نگار tag:http://djnegar.com 2019-04-21T22:18:09+01:00 mihanblog.com بیوگرافی 2019-03-15T07:22:24+01:00 2019-03-15T07:22:24+01:00 tag:http://djnegar.com/post/197 negar من نگار جهانشاهی (دی جی نگار)تاریخ تولد:1377/8/17تاریخ اولین اجرا:1383 - 1384علاقمندی ها: ترانه و اهنگسازی . گل رزمادر : فوت شدهاولین اهنگ اجرا شده : یکمی منو دوستم داشته باشیالبوم های اجرا شده: یکمی منو دوستم داشته باش . مامانی . زندگی. عروسک شیطون من. خاطرههمکاران و همیاران : ارمین عظیمی . علی پاکدامن . فرید احمدی . بردیا ربیعی . رضا اقا بابایی . سعید انصاری .امید باوفا.دی جی حسین . رضا مقصودلو.رضا یزدانی.سعید مالکی.علیرضا سعادت و دیگر عزیزانکه ما را در هر چه بهتر شدن کار راهنمایی و کم من نگار جهانشاهی (دی جی نگار)

تاریخ تولد:1377/8/17

تاریخ اولین اجرا:1383 - 1384

علاقمندی ها: ترانه و اهنگسازی . گل رز

مادر : فوت شده

اولین اهنگ اجرا شده : یکمی منو دوستم داشته باشی

البوم های اجرا شده: یکمی منو دوستم داشته باش . مامانی . زندگی. عروسک شیطون من. خاطره

همکاران و همیاران : ارمین عظیمی . علی پاکدامن . فرید احمدی . بردیا ربیعی . رضا اقا بابایی . سعید انصاری .

امید باوفا.دی جی حسین . رضا مقصودلو.رضا یزدانی.سعید مالکی.علیرضا سعادت و دیگر عزیزان

که ما را در هر چه بهتر شدن کار راهنمایی و کمک کردن.

بعضی از رسانه ها و سایتها به اشتباه فامیل منو جهانبخش نوشتن که این اشتباه میباشد فامیل من جهانشاهی است

در ضمن باید بگم که اهنگهای بنده جنبه عشقی نداشته و فقط برای خودم یا خانواده خودم اجرا کردم

با تشکر از همه همکاران و عزیزان و تمام طرفدارهای خوبم در ایران و خارج از ایران

نگار فقط صفحه اینستا دارد  کلیک کنید

گول صفحه های فیک و الکی نگار را نخورید

]]>
دانلود آلبوم مامانی از نگار جهانشاهی 2019-03-15T07:21:50+01:00 2019-03-15T07:21:50+01:00 tag:http://djnegar.com/post/196 negar دانلود آلبوم مامانی از نگار جهانشاهی - این البوم بسیار زیبا کار دیگری از نگار جهانشاهی میباشد این البوم شاملآدم برفی - بیب بیب - دفتر دیکته - دندون شیری - دنگ دنگ - هفت سین - خدا جون - مامانی - تولد میباشد آهنگ آدم برفیمرورگر شما از Player ساپورت نمی کند آهنگ بیب بیب بیبمرورگر شما از Player ساپورت نمی کند آهنگ دفتر دیکتهمرورگر شما از Player ساپورت نمی کند آهنگ دندون شیریمرورگر شما از Player ساپورت نمی کند آهنگ دنگ دنگمرورگر شما از Player ساپورت نمی کند آهنگ هفت سینمرورگر شما از Player

دانلود آلبوم مامانی از نگار جهانشاهی - این البوم بسیار زیبا کار دیگری از نگار جهانشاهی میباشد این البوم شامل

آدم برفی - بیب بیب - دفتر دیکته - دندون شیری - دنگ دنگ - هفت سین - خدا جون - مامانی - تولد میباشد

دانلود آلبوم مامانی از نگار جهانشاهی

آهنگ آدم برفی

دانلود آهنگ لینک مستقیم

آهنگ بیب بیب بیب

دانلود آهنگ لینک مستقیم

آهنگ دفتر دیکته

دانلود آهنگ لینک مستقیم

آهنگ دندون شیری

دانلود آهنگ لینک مستقیم

آهنگ دنگ دنگ

دانلود آهنگ لینک مستقیم

آهنگ هفت سین

دانلود آهنگ لینک مستقیم

آهنگ خداجون

دانلود آهنگ لینک مستقیم

آهنگ تولد

دانلود آهنگ لینک مستقیم

آهنگ مامانی

دانلود آهنگ لینک مستقیم

]]>
دانلود آلبوم عروسک شیطون من از نگار جهانشاهی 2019-03-15T07:20:26+01:00 2019-03-15T07:20:26+01:00 tag:http://djnegar.com/post/195 negar البوم بسیار زیبای عروسک شیطون من یک کار استسنایی و زیبا همراه با موسیقی عربی اجرا شده در دبی این البوم شاملعالم - عروسک شیطون من - احساس - ملودی(عربی) - میرم - میکس عربی - خاطرات قرمز پوش - یک روز بارونی آهنگ عالممرورگر شما از Player ساپورت نمی کند آهنگ عروسک شیطون منمرورگر شما از Player ساپورت نمی کند آهنگ احساسمرورگر شما از Player ساپورت نمی کند آهنگ ملودی عربیمرورگر شما از Player ساپورت نمی کند آهنگ میرممرورگر شما از Player ساپورت نمی کند آهنگ میکس عربیمرورگر شما از Player ساپورت البوم بسیار زیبای عروسک شیطون من یک کار استسنایی و زیبا همراه با موسیقی عربی اجرا شده در دبی این البوم شامل

عالم - عروسک شیطون من - احساس - ملودی(عربی) - میرم - میکس عربی - خاطرات قرمز پوش - یک روز بارونی

دانلود آلبوم عروسک شیطون من از نگار جهانشاهی

آهنگ عالم

دانلود آهنگ لینک مستقیم

آهنگ عروسک شیطون من

دانلود آهنگ لینک مستقیم

آهنگ احساس

دانلود آهنگ لینک مستقیم

آهنگ ملودی عربی

دانلود آهنگ لینک مستقیم

آهنگ میرم

دانلود آهنگ لینک مستقیم

آهنگ میکس عربی

دانلود آهنگ لینک مستقیم

آهنگ خاطرات قرمز پوش

دانلود آهنگ لینک مستقیم

آهنگ یه روز بارونی

دانلود آهنگ لینک مستقیم

]]>
دانلود آلبوم زندگی از نگار جهانشاهی 2019-03-15T07:19:37+01:00 2019-03-15T07:19:37+01:00 tag:http://djnegar.com/post/194 negar این البوم بسیار زیبا و شنیدنی بعد از البوم مامانی اجرا شد و طرفدار های زیادی را داشت این البوم شاملدوباره عاشق شیم - ایران - خداروشکر - مادر - پدر - تک ستاره - زندگیآهنگ دوباره عاشق بشیممرورگر شما از Player ساپورت نمی کند آهنگ ایرانمرورگر شما از Player ساپورت نمی کند آهنگ خدایا شکرتمرورگر شما از Player ساپورت نمی کند آهنگ مادرمرورگر شما از Player ساپورت نمی کند آهنگ پدرمرورگر شما از Player ساپورت نمی کند آهنگ زندگیمرورگر شما از Player ساپورت نمی کند این البوم بسیار زیبا و شنیدنی بعد از البوم مامانی اجرا شد و طرفدار های زیادی را داشت این البوم شامل

دوباره عاشق شیم - ایران - خداروشکر - مادر - پدر - تک ستاره - زندگی

دانلود آلبوم زندگی از نگار جهانشاهی

آهنگ دوباره عاشق بشیم

دانلود آهنگ لینک مستقیم

آهنگ ایران

دانلود آهنگ لینک مستقیم

آهنگ خدایا شکرت

دانلود آهنگ لینک مستقیم

آهنگ مادر

دانلود آهنگ لینک مستقیم

آهنگ پدر

دانلود آهنگ لینک مستقیم

آهنگ زندگی

دانلود آهنگ لینک مستقیم

]]>
دانلود آلبوم یکمی منو دوستم داشته باش از نگار جهانشاهی 2019-03-15T07:18:57+01:00 2019-03-15T07:18:57+01:00 tag:http://djnegar.com/post/193 negar این البوم بسیار زیبا و جالب که اولین کار دی جی نگار است اولین استارت این البوم شاملاگه منو دوستم داری - بچه های ایرانی - قایم موشک - جام جهانی - مورچه - اون خدای مهربون - یکمی منو دوستم داشته باش 1 و 2 آهنگ اگه منو دوستم داریمرورگر شما از Player ساپورت نمی کند آهنگ بچه های ایرانیمرورگر شما از Player ساپورت نمی کند آهنگ قایم موشکمرورگر شما از Player ساپورت نمی کند آهنگ جام جهانیمرورگر شما از Player ساپورت نمی کند آهنگ مورچهمرورگر شما از Player ساپورت نمی کند آهنگ اون خدای مهر این البوم بسیار زیبا و جالب که اولین کار دی جی نگار است اولین استارت این البوم شامل

اگه منو دوستم داری - بچه های ایرانی - قایم موشک - جام جهانی - مورچه - اون خدای مهربون - یکمی منو دوستم داشته باش 1 و 2

دانلود آلبوم یکمی منو دوستم داشته باش از نگار جهانشاهی

آهنگ اگه منو دوستم داری

دانلود آهنگ لینک مستقیم

آهنگ بچه های ایرانی

دانلود آهنگ لینک مستقیم

آهنگ قایم موشک

دانلود آهنگ لینک مستقیم

آهنگ جام جهانی

دانلود آهنگ لینک مستقیم

آهنگ مورچه

دانلود آهنگ لینک مستقیم

آهنگ اون خدای مهربون

دانلود آهنگ لینک مستقیم

آهنگ یکمی منو دوستم داشته باش ورژن 1

دانلود آهنگ لینک مستقیم

آهنگ یکمی منو دوستم داشته باش ورژن 2

دانلود آهنگ لینک مستقیم

]]>
دانلود آلبوم خاطره از نگار جهانشاهی 2019-03-15T07:17:12+01:00 2019-03-15T07:17:12+01:00 tag:http://djnegar.com/post/192 negar این البوم جدیدترین و آخرین آلبوم دیجی نگار در سال 97 میباشد که اومیدوارم لذت ببرید این البوم شاملآرامش - دوست دارم - دروغ - قلب مریض - هذا - خاطرات - نرو - تنها نمون - تنها - وابسته آهنگ دروغمرورگر شما از Player ساپورت نمی کند آهنگ قلب مریض ( بازخونی)مرورگر شما از Player ساپورت نمی کند آهنگ هذا (عربی - بازخونی)مرورگر شما از Player ساپورت نمی کند آهنگ دوست دارممرورگر شما از Player ساپورت نمی کند آهنگ آرامشمرورگر شما از Player ساپورت نمی کند این البوم جدیدترین و آخرین آلبوم دیجی نگار در سال 97 میباشد که اومیدوارم لذت ببرید این البوم شامل

آرامش - دوست دارم - دروغ - قلب مریض - هذا - خاطرات - نرو - تنها نمون - تنها - وابسته

دانلود آلبوم خاطره از نگار جهانشاهی

آهنگ دروغ

دانلود آهنگ لینک مستقیم

آهنگ قلب مریض ( بازخونی)

دانلود آهنگ لینک مستقیم

آهنگ هذا (عربی - بازخونی)

دانلود آهنگ لینک مستقیم

آهنگ دوست دارم

دانلود آهنگ لینک مستقیم

آهنگ آرامش

دانلود آهنگ لینک مستقیم

]]>
موزیک ویدیو جام جهانی 2019-03-15T07:16:21+01:00 2019-03-15T07:16:21+01:00 tag:http://djnegar.com/post/191 negar موزیک ویدیو جام جهانی - لومیدوارم لذت ببرید این موزیک ویدیو بسیار زیبا دانلود این ویدیو موزیک ویدیو جام جهانی - لومیدوارم لذت ببرید این موزیک ویدیو بسیار زیبا

دانلود این ویدیو

]]>
دانلود موزیک ویدئو همین حالا بگو نگار جهانشاهی 2019-03-15T07:15:14+01:00 2019-03-15T07:15:14+01:00 tag:http://djnegar.com/post/190 negar دانلود ویدئو همین حالا بگو از نگار جهانشاهی , پخش موزیک ویدئو همین حالا بگو , موزیک ویدئو , ویدئو,دانلود لینک دانلود ویدئو همین حالا بگو از نگار جهانشاهی , پخش موزیک ویدئو همین حالا بگو , موزیک ویدئو , ویدئو,

دانلود لینک

]]>
دانلود موزیک ویدئو بچه های ایرانی نگار جهانشاهی 2019-03-15T07:14:26+01:00 2019-03-15T07:14:26+01:00 tag:http://djnegar.com/post/189 negar دانلود ویدئو بچه های ایرانی از نگار جهانشاهی , پخش موزیک ویدئو بچه های ایرانی , موزیک ویدئو , ویدئو,دانلود لینک دانلود ویدئو بچه های ایرانی از نگار جهانشاهی , پخش موزیک ویدئو بچه های ایرانی , موزیک ویدئو , ویدئو,

دانلود لینک

]]>
دانلود موزیک ویدئو قایم موشک نگار جهانشاهی 2019-03-15T07:13:28+01:00 2019-03-15T07:13:28+01:00 tag:http://djnegar.com/post/188 negar دانلود ویدئو قایم موشک از نگار جهانشاهی , پخش موزیک ویدئو قایم موشک , موزیک ویدئو , ویدئو,دانلود لینک دانلود ویدئو قایم موشک از نگار جهانشاهی , پخش موزیک ویدئو قایم موشک , موزیک ویدئو , ویدئو,

دانلود لینک

]]>
دانلود موزیک ویدئو یکمی منو دوستم داشته باش نگار جهانشاهی 2019-03-15T07:12:17+01:00 2019-03-15T07:12:17+01:00 tag:http://djnegar.com/post/187 negar دانلود ویدئو یکمی منو دوستم داشته باش از نگار جهانشاهی , پخش موزیک ویدئو یکمی منو دوستم داشته باش , موزیک ویدئو , ویدئو,دانلود لینک دانلود ویدئو یکمی منو دوستم داشته باش از نگار جهانشاهی , پخش موزیک ویدئو یکمی منو دوستم داشته باش , موزیک ویدئو , ویدئو,

دانلود لینک

]]>
دانلود آهنگ خداحافظی نگار جهانشاهی 2019-03-15T07:09:55+01:00 2019-03-15T07:09:55+01:00 tag:http://djnegar.com/post/186 negar دانلود آهنگ خداحافظی نگار جهانشاهیتو برگرد پیشم دارم دیوونه میشمواسه خداحافظی زود گلم دیگه داره تموم میشه تحملمخداحافظی میکنه و میره نمیدونه که دلم گیرهداره باز دلم و میکشنه صدای گریمو نمیشنوهمنتظرتم اره عاشقتم نمیدونی دیوونه وجودتمدوباره دوباره میباره میباره اشکای این دل عاشق و بیچارهنمیدونه که کار دله شب و روز شده کارش گله دل من تو سینه پوسیدهآخه چرا به دلم دل نمیدهمنتظرتم اره عاشقتم نمیدونی دیوونه وجودتمدوباره دوباره میباره میباره اشکای این دل عاشق و بیچارهخداحافظی میکنه و میره نمیدونه دانلود آهنگ خداحافظی نگار جهانشاهی

دانلود آهنگ خداحافظی نگار جهانشاهی

تو برگرد پیشم دارم دیوونه میشم

واسه خداحافظی زود گلم دیگه داره تموم میشه تحملم

خداحافظی میکنه و میره نمیدونه که دلم گیره

داره باز دلم و میکشنه صدای گریمو نمیشنوه

منتظرتم اره عاشقتم نمیدونی دیوونه وجودتم

دوباره دوباره میباره میباره اشکای این دل عاشق و بیچاره

نمیدونه که کار دله شب و روز شده کارش گله دل من تو سینه پوسیده

آخه چرا به دلم دل نمیده

منتظرتم اره عاشقتم نمیدونی دیوونه وجودتم

دوباره دوباره میباره میباره اشکای این دل عاشق و بیچاره

خداحافظی میکنه و میره نمیدونه که دلم گیره

داره باز دلم و میکشنه صدای گریمو نمیشنوه

منتظرتم اره عاشقتم نمیدونی دیوونه وجودتم

دوباره دوباره میباره میباره اشکای این دل عاشق و بیچاره

آهنگ خداحافظی

دانلود آهنگ لینک مستقیم

]]>
دانلود آهنگ زمستان از نگار جهانشاهی 2019-03-15T07:06:04+01:00 2019-03-15T07:06:04+01:00 tag:http://djnegar.com/post/185 negar دانلود آهنگ زمستان از نگار جهانشاهی این یک اهنگ زیبا و خیلی قشنگ از دی جی نگار میباشد این اهنگ بازخونی اهنگ افشین مقدم است که اومیدوارم لذت ببرید..... زمستون تن عریون باغچه چون بیابون درختا با پاهای برهنه زیر بارون نمیدونی تو که عاشق نبودی چه سخته مرگ گل برای گلدون گل و گلدون چه شبها نشستن بی بهانه واسه هم قصه گفتن عاشقانه چه تلخه چه تلخه باید تنها بمونه قلب گلدون مثل من که بی تو نشستم زیر بارون زمستون زمستون برای تو قشنگه پشت شیشه بهاره زمستونها برای تو همیشه تو مث

دانلود آهنگ زمستان از نگار جهانشاهی

این یک اهنگ زیبا و خیلی قشنگ از دی جی نگار میباشد این اهنگ بازخونی اهنگ افشین مقدم است

که اومیدوارم لذت ببرید.....

http://bayanbox.ir/view/5326129511210858892/123456789.png

زمستون

تن عریون باغچه چون بیابون

درختا با پاهای برهنه زیر بارون

نمیدونی تو که عاشق نبودی

چه سخته مرگ گل برای گلدون

گل و گلدون چه شبها نشستن بی بهانه

واسه هم قصه گفتن عاشقانه

چه تلخه

چه تلخه

باید تنها بمونه قلب گلدون

مثل من که بی تو

نشستم زیر بارون زمستون

زمستون

برای تو قشنگه پشت شیشه

بهاره زمستونها برای تو همیشه

تو مثل من زمستونی نداری

که باشه لحظه چشم انتظاری

گلدون خالی ندیدی

نشسته زیر بارون

گلای کاغذی داری تو گلدون

تو عاشق نبودی

ببینی تلخه روزهای جدایی

چه سخته

چه سخته

بشینم بی تو با چشمای گریون

 

آهنگ زمستوندانلود آهنگ لینک مستقیم

]]>
دانلود نرم افزار موبایل نگار 2019-03-15T07:04:19+01:00 2019-03-15T07:04:19+01:00 tag:http://djnegar.com/post/184 negar بالاخره بعد از گذشت چند وقت نرم افزار اندرویدی دی جی نگار ساخته شد برای دسترسی راحت شما با آثار امیدوارم ما را حمایت کنید کاری از دی جی نگار برای شما طرفدارهای خوبم   ممنون لینک دانلود مستقیم

بالاخره بعد از گذشت چند وقت نرم افزار اندرویدی دی جی نگار ساخته شد برای دسترسی راحت شما

با آثار امیدوارم ما را حمایت کنید کاری از دی جی نگار برای شما طرفدارهای خوبم

 

ممنون

دانلود نرم افزار موبایل نگار

لینک دانلود مستقیم

]]>